VAD ÄR LASER

Vad är laser?

Laser är en ljuskälla som exempelvis en glödlampa, fast med specifika egenskaper. Dem egenskaper som definierar laserljuset är :

Ljuset på stort sett består av en och samma våglängd.
Det är avgörande för hur ljusvågorna ordnar sig sinsemellan.

Ljuset är mycket välordnad.
En sådan ljuskälla avger ljus som svänger samtidigt i samma takt.

Energin hos vissa vågor förstärks genom att vågorna svänger tillsammans och utnyttjar varandra.

Laserterapin delas upp i olika klasser beroende på deras styrka och vilka risker som finns vid normal användning.

Vi på Syster Sussies medicinska fotklinik arbetar med två olika laserbehandlingar.

Våra nagelsvampbehandlingar utförs med högeffekt laser som ingår i klass 4 alltså starka lasrar som arbetar med värme.

Smärt- och inflammationsbehandlingar i rörelseapparaten utförs med hjälp av medicinsk laser / lågeffekt laser.
Dessa apparater arbetar genom ljusets biostimulerande effekter och utvecklar oftast ingen eller betydligt lite värme.